Китобҳои дарсӣ


Синфи-1

Синфи-2

Синфи-3

Синфи-4

Синфи-5

Синфи-6

Синфи-7

Синфи-8

Синфи-9

Синфи-10

Синфи-11

***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА ВА МЕТОДОЛОГИЯИ ИЛМ
барои магистрантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ҲУҚУҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ФАРҲАНГШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
ФАЛСАФА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
КОНСЕПСИЯҲОИ ТАБИАТШИНОСИИ МУОСИР
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимии фанни
СИЁСАТШИНОСӢ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
СОТСИОЛОГИЯ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълимӣ фанни
МАНТИҚ
барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
ИНФОРМАТИКА
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Учебная программа по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
для неязыковых вузов
***
Барномаи таълими фанни 
ЗАБОНИ АНГЛИСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни 
АХЛОҚ ВА ЗЕБОИШИНОСӢ
дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
АСОСҲОИ ОМОДАГӢ БА ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
Барномаи таълими фанни
ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДИИ ТОҶИКИСТОН БО АСОСҲОИ ДЕМОГРАФИИ ОН
барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
***
РӮЙХАТИ АСАРҲОИ БАДЕӢ БАРОИ ХОНИШИ БЕРУНАЗСИНФИИ ХОНАНДАГОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ, КИ БОЯД АЗ ҶОНИБИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМ ЧОП ШАВАНД
*
**
ОИД БА ТАСДИҚИ «ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАҲИЯИ ЭССЕ»
***
НОМГӮИ МАВЗӮЪҲОИ ЭССЕ АЗ ФАННИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК БАРОИ ДОВТАЛАБОНИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2020-2021

***
ДАР БОРАИ ҶОРӢ НАМУДАНИ ДАРСИ ЭССЕ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
*
**
ДАСТУР ДОИР БА ТАРЗИ ТАЪЛИФИ ЭССЕ
***
МОДУЛИ 1. НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 2. БАНАҚШАГИРИИ ДАРС ДАР АСОСИ СТАНДАРТҲО, КИТОБИ ДАРСӢ ВА ЗАМИМАҲО (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 3. МЕТОДИКА ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИ ОМӮЗГОР)
***
МОДУЛИ 4. АРЗЁБӢ ДАР НИЗОМИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ (ДАСТУР БАРОИМ ОМӮЗГОР)
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАНҲОИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК 
*
**
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёти тоҷик 
*** 
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
*
**
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ
***
ТАКМИЛИ МАҲОРАТИ ПЕДАГОГӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА 
***
Маводи ёрирасон ба барномаи таълимӣ барои курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони фанни математика
*** 
ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 
 ***
ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 
 ***
ТАЪЛИМИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ 
***
Дастури таълим барои курсҳои такмили ихтисоси муаллимони синфҳои ибтидоӣ 

***
 ***
 ***
*** 
*** 
*** 
 ***
 ***
 ***
 ***
 ***
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ 
 ***
БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ) 
 ***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ 
 ***
БАРНОМАИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ ОИД БА ВНМО/БПНМО БАРОИ ОМӮЗГОРОН ВА ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***
БАРНОМАИ НАМУНАВИИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА МУНОСИБАТИ САЛОҲИЯТНОКӢ БА ТАЪЛИМ 
 ***
БАРНОМА ВА МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ МЕҲНАТ(ОИД БА МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ) 
 ***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСҲОИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ОИД БА ГУЗАРИШИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМ
 ***
МОДУЛИ ТАЪЛИМИИ КУРСИ ОМӮЗИШИИ ОМӮЗГОРОНИ ФАННИ МАТЕМАТИКА ОИД БА ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ 
 ***
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ КОРМАНДОНИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ ОИД БА ПЕШГИРӢ ВА ВОКУНИШ БА ҲОДИСАҲОИ ЗӮРОВАРӢ НИСБАТИ КӮДАКОН
 ***
 ***
РОҲНАМОИ ОМӮЗГОР
***
БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ БАРОИ СИНФҲОИ 6–11-УМИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ
***