Таърихи вазорат

Таърихи пайдоиш  ва ташаккули мактабу маориф то ибтидои қарни xx (то инқилоби октябр)

Пайдоиш ва инкишофи мактабҳо то зуҳури ислом

Таълиму тарбия дар давраи ғуломдорӣ (дар давлатҳои Бохтар, Порт, Ҳахоманишҳо, Ашкониён ва Сосониён)

Таълиму тарбияи халқи тоҷик дар давраи истилои араб

Мактаб ва ақидаҳои педагогии халқи тоҷик дар қарнҳои IX-XVI

Вазъи таълиму тарбияи халқи тоҷик дар давраи ҳокимияти муғулҳо ва темуриён

Мактабу маорифи тоҷик аз қарнҳои XVII то ибтидои қарни XX (то даврони Инқилоби Октябр)

Инқилоби Октябр ва таҳаввули соҳаи маориф (солҳои 1917-1940) 

Маориф дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъд аз он (1941-1958)

Маориф дар солҳои 1958-1991 (То истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон)